AK fullkombinert

Lister oppdatert pr 30.08.19. Det kan forekomme forandringer på disse også. 

Hvis du må trekke hunden gi snarest beskjed til prøveleder Mona Aakervik, tlf 99038416, epost: marius.aakervik@ntebb.no.

Fullkombinert mot skog lørdag pr 30.08.19

Fullkombinert mot skog søndag pr 30.08.19