Sponsorutvalg

Kjell Morten Nynes

Gabrielle Cappelen

Reidar Mauseth

Ole Morten Rømo