Dommere

NKKs representant – Sigmund Nyborg, 993 54 88

Fredag NM kvalifisering

Sigmund Nyborg

Bård Johansen

Svein Erik Kjølstad

Kjell Morten Nynes

Åge Nilsen

Ola Dyrstad

Ole Arnstein Strømsli

Terje Indseth

Per Arne Kjelsberg

Mona Aakervik

Jostein Myhr

Ivar Elli 

Roy Allan Skaret

LørdagNM semifinale

Åge Nilsen

Ola Dyrstad

Olav Brattberg

Terje Indseth

Per Arne Kjelsberg

Mona Aakervik 

AK skog/ Fullkombinert

Ørjan Alm

Sigmund Nyborg

Svein Erik Kjølstad

Kjell Morten Nynes

Bård Johansen 

Roy Allan Skaret

Søndag NM finale

Sigmund Nyborg

Rune Scheie

Bård Johansen 

AK skog/ Fullkombinert

Olav Brattberg

Terje Indseth

Per Arne Kjelsberg

Ørjan Alm