Sekretariat

Prøveleder Mona Himo Aakervik (påmeldingsansvarlig) 

Mobil: +47 99038416

Epost: marius.aakervik@ntebb.no

Inger Lise B Kjølstad

Mobil: +47 48193682

Odd Rosvoll

Mobil: +47 9522986

Gabrielle Cappelen 

Kjersti G. Singsaas 

Rolf Bye

Nettansvarlig:

Irene Kvalvik

Mobil: +47 469 49 096